Informační systém pro technickou podporu Integrovaných strategií území - ceny nabízených služeb


Vizualizace dat z centrálních zdrojů

(roční přístup do aplikace pro správce z MAS, který má možnost vytvořit další účty pro spolupracovníky v rámci MAS; zahrnuje import dat vydaných krajským pracovištěm ČSÚ, pokud je MAS chce používat)

10.000 Kč
Import a vizualizace vlastních dat MAS

(zahrnuje jeden hromadný import dat při zprovoznění, další data může importovat MAS v určeném tvaru - MAS Excel, jeden sloupec musí obsahovat identifikátor obce)

9.000 Kč
Decentralizovaný sběr dat

(zahrnuje přípravu jednoho komplexního nebo více dílčích formulářů pro MAS)

12.000 Kč
Přehled projektů financovaných MAS

(zahrnuje import dat - seznamu projektů z Excelu. Provoz aplikace v rámci webu MAS stojí pro další roky 1.200 Kč)

6.000 Kč
Zakázkové zpracování dat nebo zakázkové úpravy - hodinová sazba

(vždy domlouváme konečnou částku)

600 Kč

Ceny jsou míněny pro zprovoznění aplikace pro jednu MAS a zahrnují roční přístup k aplikaci.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Výši DPH prosím reklamujte u svých poslanců.