Decentralizovaný sběr dat

Další možností, jak získat vstupní data pro analýzy, je jejich sběr pomocí webových formulářů. Aplikace připravená pro tyto účely umožní rozeslání vstupních adres a hesel členským obcím. Ty pak přes webové rozhraní vyplní formulář (s možností kontroly vyplnění), správce bude moci provést kontrolu úplnosti.

Sebraná data bude možné zobrazit v tabulkách, případně v kartogramech (tam, kde to bude dávat smysl).

Práce zahrnou přípravu jednoho komplexního nebo více dílčích formulářů pro MAS - nebude možné je definovat dynamicky. Standardní formulář bude obsahovat údaje obsažené v doporučení NS MAS ("náměty na další typy ukazatelů pro vlastní šetření").


Uživatel v této volbě bude mít k dispozici tyto funkce:

  • editace seznamu obcí s mailovými adresami
  • poslání přístupu obcím (pro každou obec se vygeneruje mail s uživatelským jménem/mailem, heslem, adresou, na které může editovat svoje údaje)
  • prohlížení údajů + možnost editace v detailu
  • statistika naplněnosti? tzn. dohledat, kdo nevyplnil
  • kartogramy, grafy, tabulky - stejné jako u vlastních dat.

Decentralizovaný sběr dat bohužel není k dispozici v testovacím režimu.