Helpdesk

Autorizovaní uživatelé systému ISÚ budou mít k dispozici také firemní Helpdesk.

Aplikace Helpdesk umožňuje zadávat požadavky provozní povahy i hlásit chybové stavy aplikací, provozovaných v rámci firmy nebo pro zákazníky, a sledovat postup jejich řešení - přidělení konkrétnímu pracovníkovi k vyřešení, popis návrhu řešení i informaci o vyřešení.

Uživatelé, řešitelé i vedoucí pracovníci tak získávají možnost sledovat stav řešení všech požadavků, které se jich týkají. Autorizovaní uživatelé dostávají maily s přímou adresou na stránku, kde je požadavek popsán. Jednotlivé požadavky jsou odlišeny podle svého stavu (nové, přidělené, vyřešené, uzavřené), priority (vysoká-střední-nízká), lze je rozdělovat do zakázek, třídit podle toho, kdo je zadal nebo kdo je řeší. Systém pamatuje i na možnost evidovat požadavky, které byly zadány jinou cestou (telefonicky, e-mailem). Do systému je možné zapojit i poddodavatele, takže požadavky mohou být předávány i na ně. Helpdesk zkrátka zaručuje, že žádný podnět nespadne “pod stůl”.

Tipy pro uživatele:

  • Jak se do Helpdesku dostat?
  • Zadáním adresy helpdesk.seal.cz do www prohlížeče nebo odkliknutím z titulní stránky www SEALu.

  • Jak získat heslo?
  • Stávající uživatelé, kteří heslo “zapomněli”, mohou využít funkci pro zaslání hesla na vstupní stránce Helpdesku. Novým uživatelům stačí poslat mail na adresu seal@seal.cz.

  • Jak se s Helpdeskem pracuje?
  • Přímo na titulní stránce je odkaz na bohatě ilustrovanou nápovědu.