Import a vizualizace vlastních dat

Ve funkci importu se uplatní data, která MAS shromažďuje z obcí nebo získá vlastním šetřením. Standardně je možné importovat excelové tabulky, které budou mít jeden sloupec s identifikátorem obce a jeden s ukazateli. Při importu se určí, jaký ukazatel a za jaký rok importovaný soubor obsahuje. Aplikace po importu zkontroluje, jestli je datový soubor ve správné struktuře a jestli obsahuje data pro všechny členské obce MAS. S daty pak bude možné pracovat stejně jako s daty z centrálních zdrojů, tzn. generovat kartogramy a grafy.

V případě zájmu ze strany MAS (pro rychlejší zprovoznění) je možné zajistit hromadný jednorázový import dat. Importovat bude možné i data z dalších zdrojů, za předpokladu, že budou agregována po obcích a budou obsahovat jednoznačný identifikátor (kód obce).

V ceně je jeden takový individuální import dat.


Uživatel v této volbě bude mít k dispozici tyto funkce:

  • přehled už importovaných dat (seznam ukazatelů)
  • import nového ukazatele
  • vytvoření kartogramu výběrem z vlastního ukazatele (vybrat ukazatel, rok, škálu)
  • vytvoření grafu výběrem z vlastního ukazatele (vybrat ukazatel, rozsah roků z dostupných)
  • vytvoření tabulky výběrem jednoho nebo víc ukazatelů (řádky jsou obce, ukazatele sloupce)
  • prohlížení dat (seznam obcí, na prokliknutí detail obce se všemi importovanými ukazateli).

Chcete si to vyzkoušet?

Pro nerozhodnuté zájemce o využití systému ISÚ je k dispozici testovací účet. Ten Vám umožní po omezenou dobu (14 dní od registrace) využívat hlavní funkce systému (vizualizace dat z centrálních zdrojů) s daty fiktivní testovací MAS. Máte-li o zřízení tohoto testovacího účtu zájem, vyplňte prosím registrační formulář a vyčkejte na schválení registrace administrátorem.