Přehled projektů MAS

Tato aplikace umožní získat přehled, kolik peněz z Programu rozvoje venkova (nebo i dalších fondů) bylo poskytnuto prostřednictvím MAS do jednotlivých obcí. Aplikaci je možné využívat buď v rámci stránek technické podpory ISÚ, nebo jí zapojit do webových stránek MAS (formou iframe nebo otevřením do nového okna).

Aplikace obsahuje seznam projektů, kde je pro každý projekt vyznačeno, v jaké obci se realizoval, v rámci jaké výzvy a Fiche, rok zahájení, typ příjemce (podnikatel/neziskovka) a částka (celková a dotace).

Na webu pak půjde zobrazit jednak přehled projektů, jednak jejich agregace do obcí a zobrazení v kartogramu - počet projektů, suma přidělených částek, příp. graf podle výzev (čárový) a fichí (koláčový). Zobrazení je možné omezit na určitý rok, typ příjemce, výzvu, fichi.

Cena zahrne i import Vašich dat - seznamu projektů z Excelu.

Testovací verzi aplikace chystáme.