Vizualizace dat z centrálních zdrojů

Z dat, která jsou k dispozici za celou ČR na webu LEADER, a z dat, která MAS získá z krajské pobočky ČSÚ (ve standardní struktuře dojednané NS MAS), je možné generovat kartogramy a grafy. Ty pak je možné uložit (ve formě PDF nebo PNG), tisknout, nebo pomocí vložení HTML kódu publikovat na webu MAS. Generování výstupů probíhá na základě aktuálního územního vymezení MAS za využití dat Územně identifikačního registru a hranic obcí poskytovaných ČÚZK. Základní přehled dat o obcích dostupných za celou ČR je zde (odkaz na stránku o datech).

Generování výstupů probíhá v těchto krocích:

Krok 1: výběr ukazatele a roku (u grafů intervalu)

Krok 2: úprava škálování (intervaly, barevnost)

Krok 3: Zobrazení kartogramu/grafu

Krok 4: Volba typu výstupu

Ukázky jsou k dispozici na www.leaderplus.cz v detailu každé MAS. Ve vybraných kartogramech budou po prokliknutí k dispozici i podrobné údaje za jednotlivé obce.

Cena zahrnuje roční přístup do autorizované oblasti webové aplikace a technickou podporu ve formě zodpovídání telefonických a e-mailových dotazů. Určený správce MAS bude mít možnost prostředí zpřístupnit i dalším uživatelům v MAS (zadáním jejich mailové adresy jim odešle přístupové údaje).

Chcete si to vyzkoušet?

Pro nerozhodnuté zájemce o využití systému ISÚ je k dispozici testovací účet. Ten Vám umožní po omezenou dobu (14 dní od registrace) využívat hlavní funkce systému (vizualizace dat z centrálních zdrojů) s daty fiktivní testovací MAS. Máte-li o zřízení tohoto testovacího účtu zájem, vyplňte prosím registrační formulář a vyčkejte na schválení registrace administrátorem.