Zdroje dat

Aplikace umožňuje využívat data z následujících zdrojů:

  • data poskytovaná Českým statistickým úřadem nebo dalšími centrálními orgány za celou ČR - jejich přehled je níže. Zdroji dat je mimo ČSÚ také Ministerstvo práce a sociálních věcí (údaje o nezaměstnanosti) a Ministerstvo financí (prostřednictvím portálu Rozpočet obce).
  • data vydaná místním akčním skupinám krajskými pracovišti ČSÚ - data mají vždy shodnou strukturu odpovídající úmluvě mezi ČSÚ a NS MAS. Tato data je možné do aplikace importovat.
  • vlastní data MAS. Tato data musí být územně identifikována kódem obce dle ČSÚ (IČZÚJ).

Přehled dat aktuálně dostupných za celou ČR:

UkazatelStatistická skupina
VýměraDruhy pozemků
Orná půdaDruhy pozemků
Procentní podíl orné půdy Druhy pozemků
Procentní podíl trvalých travních porostů Druhy pozemků
Trvalé travní porostyDruhy pozemků
Lesní pozemkyDruhy pozemků
Procentní podíl lesních pozemků Druhy pozemků
Počet obyvatel k 31.12. Bilance obyvatelstva
Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012Bilance obyvatelstva
Hustota obyvatelBilance obyvatelstva
Živě narození celkemBilance obyvatelstva
Zemřelí celkemBilance obyvatelstva
Přistěhovalí celkemBilance obyvatelstva
Vystěhovalí celkemBilance obyvatelstva
Obyvatelé ve věku 0–14 let celkemBilance obyvatelstva
Obyvatelé ve věku 15–64 let celkemBilance obyvatelstva
Obyvatelé ve věku 65 a více let celkemBilance obyvatelstva
Index stáří Bilance obyvatelstva
Podíl obyvatel ve věku 0–14 let Bilance obyvatelstva
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let Bilance obyvatelstva
Průměrný věk celkemBilance obyvatelstva
Průměrný věk mužiBilance obyvatelstva
Průměrný věk ženyBilance obyvatelstva
Průměrný věk vypočtenýBilance obyvatelstva
Průměrný věk muži vypočtenýBilance obyvatelstva
Průměrný věk ženy vypočtenýBilance obyvatelstva
Počet obyvatel k 31.12. - mužiBilance obyvatelstva
Počet obyvatel k 31.12. - ženyBilance obyvatelstva
Dokončené byty celkemBytová výstavba
Dokončené byty na 1000 obyvatel Bytová výstavba
Počet podnikatelských subjektů celkemHospodářská činnost
Počet podnikatelských subjektů celkemHospodářská činnost
Počet subjektů bez zaměstnancůHospodářská činnost
Podnikatelská aktivita Hospodářská činnost
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodnikyHospodářská činnost
Počet subjektů s 10 - 19 zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s 20 - 49 zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s 50 - 99 zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s 100 - 249 zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s 250 - 499 zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s 500 - 999 zaměstnanci Hospodářská činnost
Počet subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s 2500 a více zaměstnanciHospodářská činnost
Počet subjektů s nezjištěným počtem zaměstnancůHospodářská činnost
Státní organizace (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Akciové společnosti (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Obchodní společnosti (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Družstevní organizace (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Peněžní organizace (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Počet podnikatelů-fyz.os.(pod.práv.f.)Hospodářská činnost
Samostat.hosp.rolníci (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Svobodná povolání (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatelHospodářská činnost
Ostatní (podle práv.formy)Hospodářská činnost
Počet subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství Hospodářská činnost
Počet subjektů - Těžba a dobývání Hospodářská činnost
Počet subjektů - Zpracovatelský průmysl Hospodářská činnost
Počet subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného Hospodářská činnost
Počet subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa Hospodářská činnost
Počet subjektů - Stavebnictví Hospodářská činnost
Počet subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid Hospodářská činnost
Počet subjektů - Doprava a skladování Hospodářská činnost
Počet subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství Hospodářská činnost
Počet subjektů - Informační a komunikační činnosti Hospodářská činnost
Počet subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví Hospodářská činnost
Počet subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí Hospodářská činnost
Počet subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti Hospodářská činnost
Počet subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti Hospodářská činnost
Počet subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Hospodářská činnost
Počet subjektů - Vzdělávání Hospodářská činnost
Počet subjektů - Zdravotní a sociální péče Hospodářská činnost
Počet subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Hospodářská činnost
Počet subjektů - Ostatní činnosti Hospodářská činnost
Počet subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ Hospodářská činnost
Počet subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Hospodářská činnost
Počet subjektů - Nezařazeno Hospodářská činnost
Počet uchazečů o zaměstnáníPráce a nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osobPráce a nezaměstnanost
Počet obyvatel v aktivním věkuPráce a nezaměstnanost
Základní školy celkem - počet třídŠkolství
Základní školy celkem - počet žákůŠkolství
Nejvyšší dosažené vzdělání základníŠkolství
Nejvyšší dosažené vzdělání středoškolskéŠkolství
Nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolskéŠkolství
Obydlené bytySLDB 2011
Podíl neobydlených bytůSLDB 2011
Vyjíždějící denně mimo obec - zaměstnaníSLDB 2011
Vyjíždějící denně mimo obec - žáci a studentiSLDB 2011
Vyjížďka do zaměstnání SLDB 2011
Byty v domech celkemSLDB 2011
Počet bytů v neobydlených domech celkemSLDB 2011
Vyjíždějící do zaměstnání celkemSLDB 2011
Vyjíždějící do zaměstnání v rámci obceSLDB 2011
rozpočtové příjmy v přepočtu na obyvateleRozpočty
podíl investičních dotací na celkových příjmech (případně podíl dotací celkem)Rozpočty
podíl kapitálových výdajů Rozpočty
výsledek hospodaření Rozpočty
Počet sňatků v roceRodinná politika
Počet rozvodů v roceRodinná politika
počet potratů v roceRodinná politika
Rodinný stav: svobodní - celkemRodinná politika
Rodinný stav: svobodní - celkem (%)Rodinná politika
Rodinný stav: ženatí, vdané - celkemRodinná politika
Rodinný stav: ženatí, vdané - celkem (%)Rodinná politika
Rodinný stav: rozvedení - celkemRodinná politika
Rodinný stav: rozvedení - celkem (%)Rodinná politika
Rodinný stav: ovdovělí - celkemRodinná politika
Rodinný stav: ovdovělí - celkem (%)Rodinná politika
Rodinný stav: nezjištěno - celkemRodinná politika
Hospodařící domácnosti v bytech celkemRodinná politika
Rodinné domácnosti tvořené 1 rodinouRodinná politika
Rodinné domácnosti tvořené 1 rodinou - úplné bez závislých dětíRodinná politika
Rodinné domácnosti tvořené 1 rodinou - úplné se závislými dětmiRodinná politika
Rodinné domácnosti tvořené 1 rodinou - neúplné rodiny celkemRodinná politika
Rodinné domácnosti tvořené 2 a více rodinamiRodinná politika
Domácnosti jednotlivcůRodinná politika
Vícečlenné nerodinné domácnostiRodinná politika
Nejvyšší ukončené vzdělání: bez vzdělání - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bez vzdělání - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bez vzdělání - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bez vzdělání - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: základní vč. neukončeného - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: základní vč. neukončeného - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: základní vč. neukončeného - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: základní vč. neukončeného - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: střední vč. vyučení (bez maturity) - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: střední vč. vyučení (bez maturity) - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: střední vč. vyučení (bez maturity) - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: střední vč. vyučení (bez maturity) - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: úplné střední (s maturitou) - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: úplné střední (s maturitou) - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: úplné střední (s maturitou) - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: úplné střední (s maturitou) - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nástavbové studium - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nástavbové studium - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nástavbové studium - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nástavbové studium - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vyšší odborné vzdělání - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vyšší odborné vzdělání - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vyšší odborné vzdělání - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vyšší odborné vzdělání - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vysokoškolské - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vysokoškolské - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vysokoškolské - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: vysokoškolské - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bakalářské - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bakalářské - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bakalářské - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: bakalářské - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: magisterské - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: magisterské - celkem (%)Vzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: magisterské - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: magisterské - ženyVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nezjištěno - celkemVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nezjištěno - mužiVzdělanost
Nejvyšší ukončené vzdělání: nezjištěno - ženyVzdělanost
Obyvatelstvo - věk: 15 a více (vč. nezj.) - celkemVzdělanost
Obyvatelstvo - věk: 15 a více (vč. nezj.) - celkem (%)Vzdělanost
Obyvatelstvo - věk: 15 a více (vč. nezj.) - mužiVzdělanost
Obyvatelstvo - věk: 15 a více (vč. nezj.) - ženyVzdělanost
Národnost: česká - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: česká - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: moravská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: moravská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: slezská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: slezská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: slovenská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: slovenská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: maďarská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: maďarská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: německá - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: německá - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: polská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: polská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: romská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: romská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: ruská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: ruská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: ukrajinská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: ukrajinská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: vietnamská - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: vietnamská - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: neuvedeno - celkemNárodnostní složení (SLDB 2011)
Národnost: neuvedeno - celkem (%)Národnostní složení (SLDB 2011)
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Církev římskokatolická - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Církev římskokatolická - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Církev československá husitská - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Církev československá husitská - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Českobratrská církev evangelická - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Českobratrská církev evangelická - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Pravoslavná církev v českých zemích - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Pravoslavná církev v českých zemích - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Církev adventistů sedmého dne - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Církev adventistů sedmého dne - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Slezská církev evangelická augsburského vyznání - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Slezská církev evangelická augsburského vyznání - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Starokatolická církev v ČR - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Starokatolická církev v ČR - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Bez náboženské víry - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Bez náboženské víry - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Náboženská víra: neuvedeno - celkemNáboženská víra (SLDB 2011)
Náboženská víra: neuvedeno - celkem (%)Náboženská víra (SLDB 2011)
Ekonomicky aktivní - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Zaměstnaní - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Zaměstnanci,zaměstnavatelé,samostatně činní,pomáhající - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Pracující důchodci - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Ženy na mateřské dovolené - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Nezaměstnaní - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Ekonomicky neaktivní - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Nepracující důchodci - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Žáci,studenti,učni - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Ekon. aktivita: nezjištěno - celkemEkonomická aktivita obyvatelstva (SLDB 2011)
Počet obyvatel 15-64 let k 1.1.2014VÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní celkemVÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní - mužiVÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní - ženyVÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání nad 12 měs.VÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání - muži nad 12 měs.VÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání - ženy nad 12 měs.VÚPSV - VHP
Vyjíždějící denně mimo obec - zaměstnaní celkemVÚPSV - VHP
Vyjíždějící denně mimo obec - zaměstnaní, mužiVÚPSV - VHP
Vyjíždějící denně mimo obec - zaměstnaní, ženyVÚPSV - VHP
Vyjíždějící denně mimo obec - žáci a studentiVÚPSV - VHP
Počet obyvatel k 1.1.VÚPSV - VHP
Počet obyvatel ve věku 18 a více letVÚPSV - VHP
Počet obyvatel - mužiVÚPSV - VHP
Počet obyvatel - muži ve věku 18 a více letVÚPSV - VHP
Počet obyvatel - ženyVÚPSV - VHP
Počet obyvatel - ženy ve věku 18 a více letVÚPSV - VHP
Počet obyvatel v SVLVÚPSV - VHP
Počet THP povolených MF ČR k 28.2.2015VÚPSV - VHP
Počet VHP povolených obcí k 31.12.2014VÚPSV - VHP
Daňové příjmy obcíVÚPSV - VHP
Příjmy obcí celkemVÚPSV - VHP
Poplatky za provozované výherní hrací přístrojeVÚPSV - VHP
Poplatky za loterieVÚPSV - VHP
Odvody z výherních hracích přístrojůVÚPSV - VHP
Zadluženost obcíVÚPSV - VHP
Celková částka v Kč vyplacená všem žadatelům o dávku hmotné nouzeVÚPSV - VHP
Počet žadatelů o dávku hm. nouze, kterým byla v roce vyplacena alespoň 1 dávkaVÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání celkemVÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání - mužiVÚPSV - VHP
Uchazeči o zaměstnání - ženyVÚPSV - VHP
Odhad počtu zaměstnanců v oboru CZ-NACE 92VÚPSV - VHP
Míra nezaměstnanosti (%)VÚPSV - VHP
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (%)VÚPSV - VHP
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel starších 18 let (%)VÚPSV - VHP
Počet obyvatel na 1 herní přístrojVÚPSV - VHP
Příjem obce z povolených VHP a loteriíVÚPSV - VHP
Příjem obce z povolených VHP a loterií (průměr za r. 2011-2014, údaj v tis. Kč)VÚPSV - VHP
Podíl příjmů z VHP a loterií na celkových příjmech (%)VÚPSV - VHP
Podíl příjemců dávek HN na celkovém počtu obyvatel (%)VÚPSV - VHP
Přirozený přírůstek Nepoužívané
Migrační saldo Nepoužívané